Isolasjon og bekymring gjør det lettere å utvikle rusavhengighet, men også de som ruser seg i sosiale lag, bør vise ekstra forsiktighet i disse dager.

I tillegg til Rusopplysningens generelle rusvettregler, er det noen forholdsregler som kan være lure å ta under covid-19-pandemien.
1. Rusmidler svekker immunforsvaret.

Alkohol og andre rusmidler svekker immunforsvaret. Derfor er det tryggest å la være å ruse seg hvis man er smittet av covid-19 eller i en utsatt gruppe. I tillegg kan man bli mer uforsiktig når man er ruset, hvilket øker sjansen for å bli smittet hvis man oppholder seg sammen med andre mennesker. Myndighetene anbefaler at folk ikke samles i grupper på mer enn fem personer og holder minst to meters avstand, men mange trosser rådene og drar på fest. For å hindre smittespredning og unngå unødig belastning på helsevesenet, anbefaler vi at folk heller unner seg en fest når krisen er over.
2. Deling av brukerutstyr innebærer smittefare.

Å dele sigaretter, flasker, jointer, vaper eller snifferør med andre, kan alltid utsette en for smittsomme sykdommer, for eksempel hepatitt C og herpes. Siden covid-19 spres ved dråpesmitte, er det nå ekstra viktig å unngå dette. Injiserende rusmiddelbrukere bør naturligvis også unngå deling eller gjenbruk av sprøyter, da dette innebærer enda høyere fare for smitte og infeksjoner.
3. Rusmidler som inhaleres kan forverre lungehelsen.

Dersom man smittes av koronaviruset, må man holde seg isolasjon i minst 14 dager. Tiden i isolasjon kan være ensom og kjedelig, og de som ruser seg fra før, kan da kjenne ekstra stort behov for rus. Det er likevel viktig å begrense inntaket av rusmidler, og særlig unngå rusmidler som inhaleres ved røyking eller sniffing. Det vanligste symptomet på covid-19 er tørrhoste, og viruset kan gi lungebetennelse og senskader på lungene. Rusmidler som irriterer luftveiene ytterligere, kan i verste fall forverre sykdomsforløpet. Det er også verdt å merke seg at enkelte reseptbelagte hostesafter, som Cosylan, inneholder etylmorfin. Dette kan i seg selv være dødelig ved overdose og er svært farlig å kombinere med alkohol eller andre sterkt sentraldempende rusmidler. Dersom du har slik hostesaft, bør du være svært varsom med dosering og ikke bruke den sammen med rusmidler.
4. Rusmiddelbruk blir ekstra farlig når helsevesenet er overbelastet.

Helsevesenet kan bli overbelastet under en pandemi. Alle alvorlige ulykker som skjer da, vil både være ekstra farlige for de involverte og sette andre i fare ved å ta opp intensivplasser på sykehusene. Norge har maksimalt 1400 intensivplasser, og så mange som mulig av dem bør være ledige – i tilfelle covid-19 gjør at vi trenger alle samtidig. En studie fra FHI viste at én av tre skadepasienter ved akuttmottaket på Oslo universitetssykehus var under påvirkning av ett eller flere rusmidler på skadetidspunktet. Alkohol var det vanligste rusmiddelet, og i 2014 skyldes rundt 6400 døgnopphold på sykehus alkoholbruk. Dermed kan vi redusere belastningen på helsevesenet betraktelig ved å redusere forbruket av alkohol og andre rusmidler.

5. Covid-19 kan også være farlig for unge mennesker.

Selv om som legges inn på sykehus med covid-19, ofte er gamle eller har underliggende helseproblemer, er ikke viruset helt ufarlig for unge mennesker. Flere unge har faktisk dødd. Selv om disse utgjør en svært liten andel, bør unge unngå å ta unødige sjanser både av hensyn til seg selv og andre. Mange som er smittet, opplever ingen symptomer, og unge som fester, kan da eksponeres for smitte uten å være klar over det. I etterkant kan de smitte foreldre, besteforeldre eller andre som er i en risikogruppe. Det kan da være greit å huske at årets russefeiring eller sommerferie ikke er siste sjanse til å ha det gøy, og heller utsette festen.
6. Det er lettere å utvikle rusproblemer når man er ensom og bekymret.

Enten man bare liker å ta et glass vin i ny og ne, eller har eller har hatt rusproblemer, er det naturlig å ville døyve følelsen av usikkerhet, kjedsomhet eller frykt som mange opplever i denne tiden. Karantene eller isolasjon er utfordrende for de fleste av oss, men aller mest for dem som sliter fra før. Vi vet fra forskning at ensomhet og andre negative følelser øker sjansen for å utvikle rusproblemer. Dette er noe å tenke på hvis du kjenner noen som kanskje ruser seg mye fra før, og som nå tilbringer mye tid alene. Ring dem gjerne og slå av en prat. For deg som kjenner på behovet for å bøte på karanteneangst, vil vi sterkt anbefale å prøve hjemmetrening eller digital sosialisering før du tyr til alkohol eller annen rus.