Quiz
Episode 1: Hva er rusmidler?
På hvert spørsmål kan det være flere riktige alternativer.
Start quiz
Hva er et rusmiddel?
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hvilke er tre hovedkategorier er det vanlig å dele rusmidler inn i?
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva er korrekt?
Riktig!
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva er forskjellen på narkotika og legemidler?
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Alkohol regnes som det mest skadelige rusmiddelet. Hvorfor det?
Riktig!
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva er den vanligste årsaken til alvorlige bivirkninger, slik som pustestans ved bruk av dempende rusmidler, overbelastning av hjertet ved bruk av stimulerende rusmidler eller sterk angst og forvirring ved bruk av hallusinogene rusmidler?
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Når noen fortsetter å bruke et rusmiddel til tross for at dette gir dem store problemer, sies det gjerne at de har et rusproblem. Hvor stor andel av rusmiddelbrukere utvikler et rusproblem?
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hvilke faktorer øker sjansen for rusavhengighet?
Riktig
Riktig
Riktig!
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva er korrekt?
Riktig
Riktig
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hvilke av disse rådene er gode eksempler på skadeforebygging?
Riktig
Riktig
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Ikke bra nok.
Du har mye mer å lære om rusmidler og hvordan skader, ulykker og rusproblemer kan forebygges.
Prøv igjen
Bra!
Du kan en hel del, men har fortsatt mye viktig kunnskap å lære.
Prøv igjen
Fantastisk!
Du har virkelig forstått at din trygghet er ditt ansvar!
Prøv igjen