Quiz
Episode 3: MDMA
På hvert spørsmål kan det være flere riktige alternativer.
Start quiz
Hvilken dose bør man unngå å ta mer enn? Det er ikke dokumentert dødsfall av lavere doser enn denne.
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Det anbefales å ta lange pauser mellom hver gang man bruker MDMA, gjerne flere måneder. Hva er et sannsynlig utfall dersom man bruker MDMA gjentatte ganger på intervaller under 3 uker?
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hvorfor er det ikke lurt å kombinere MDMA med alkohol?
Riktig
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva er anbefalte forholdsregler for en person som skal prøve MDMA for første gang?
Riktig
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva er de vanligste årsakene til MDMA-relaterte dødsfall?
Riktig!
Riktig!
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
MDMA har i kliniske studier vist svært gode resultater i behandling av spesielt én psykisk lidelse. Hvilken?
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Dagene etter MDMA-bruk, også kjent som «nedturen», kan være krevende for enkelte. Hva kan gjøre at nedturen blir mer utfordrende?
Riktig
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva kan bidra til å forebygge en slitsom «nedtur»?
Riktig
Riktig
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Kan man ta MDMA hvis man er deprimert?
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Hva skal man gjøre hvis noen har tatt en overdose MDMA?
Riktig
Riktig
Neste
Sjekk korrekt svar
Se resultat
Ikke bra nok.
Du har mye mer å lære om rusmidler og hvordan skader, ulykker og rusproblemer kan forebygges.
Prøv igjen
Bra!
Du kan en hel del, men har fortsatt mye viktig kunnskap å lære.
Prøv igjen
Fantastisk!
Du har virkelig forstått at din trygghet er ditt ansvar!
Prøv igjen