Rusvettreglene

1. Vit hva du tar. Bruk alltid hurtigtest, men husk at det kun gir en pekepinn. Benytt eventuelt tjenester som Energy Control.

2. Les deg alltid opp om et rusmiddel før du prøver det. Din trygghet er ditt ansvar!

3. Hvis du har en diagnose eller går på medisiner, må du finne ut om dette har betydning for virkningen.

4. Vær svært varsom med rusmidler du reagerer helt annerledes på enn alle andre gjør.

5. Hvis du tar noe du ikke har testet: Ta veldig lite, og vent. Merker du ingenting, eller føles rusen feil, skal du ikke ta mer.

6. Bestem deg for hva du skal ta mens du ennå er edru. Ikke ta avgjørelser om rusmiddelbruk mens du er ruspåvirket.

7. Unngå helst å kombinere rusmidler, og kombinér ALDRI flere sentraldempende stoffer (alkohol, GHB, opioider, beroligende)

8. Ikke bruk rusmidler i utrygge omgivelser eller med folk du ikke stoler på.

9. Vær særlig varsom med rusmidler hvis du er under 20 år.

10. Ved mistanke om overdose eller annen bekymringsfull reaksjon: Ring 113!