Rusvettreglene
1
Vit mest mulig om innholdet i rusmiddelet du tar. Bruk gjerne hurtigtest, men husk at dette kun gir en pekepinn. Bruk aller helst en analysetjeneste som Energy Control i Spania eller vår gratistjeneste i Oslo.
2
Hvis du tar noe du er usikker på hva inneholder, skal du ta veldig lite og vente. Merker du ingenting, eller føles rusen feil, skal du ikke ta mer.
3
Les deg alltid opp om et rusmiddel før du prøver det. Din trygghet er ditt ansvar!
4
Hvis du har en diagnose eller går på medisiner, må du finne ut om dette kan påvirke rusmiddelets virkning.
5
Vær svært varsom med rusmidler du reagerer helt annerledes på enn de rundt deg.
6
Bestem deg for hva du skal ta mens du er edru. Unngå å ta avgjørelser om rusmiddelbruk mens du er ruspåvirket.
7
Unngå helst å kombinere rusmidler, og kombinér ALDRI flere sterkt sentraldempende stoffer.
8
Ikke bruk rusmidler i utrygge omgivelser eller med folk du ikke stoler på.
9
Vær særlig varsom med rusmidler hvis du er under 20 år.
10
Ved mistanke om overdose eller annen bekymringsfull reaksjon: Ring 113!