Rusvettreglene
1
Vit mest mulig om innholdet i rusmidlene du inntar. Bruk gjerne hurtigtester, men husk at de kun gir en pekepinn. Analysetjenester som Energy Control i Spania eller vår gratistjeneste i Oslo gir mer pålitelige svar.
2
Hvis du tar noe du er usikker på innholdet av, skal du kun ta en liten mengde og se an virkningen. Merker du ingenting, eller føles virkningen feil, skal du ikke ta mer.
3
Les deg grundig opp om et rusmiddel før du prøver det for første gang. Din trygghet er ditt ansvar!
4
Hvis du har en diagnose eller går på medisiner, må du finne ut om dette kan påvirke rusmiddelets virkning.
5
Vær svært varsom med rusmidler du reagerer helt annerledes på enn de rundt deg.
6
Bestem deg for hva du skal ta mens du er edru. Unngå å ta avgjørelser om rusmiddelbruk mens du er ruspåvirket.
7
Vær svært varsom med blandingsrus. Kombinér aldri flere sentraldempende, flere sterke sentralstimulerende eller MAOI-stoffer og sentralstimulerende med hverandre.
8
Ikke bruk rusmidler i utrygge omgivelser eller med folk du ikke stoler på.
9
Vær særlig varsom med rusmidler hvis du er under 20 år.
10
Ved mistanke om overdose eller annen bekymringsfull reaksjon: Ring 113!