Sex & rus

Hvorfor kombineres sex med rusmiddelbruk?
Hvorfor kombineres sex med rusmiddelbruk?
Spontan kombinasjon
Siden det er vanlig å møte sexpartnere på sosiale arenaer der det gjerne brukes rusmidler, for eksempel i utelivet eller på fest, kombineres sex ofte med rus uten at dette nødvendigvis er planlagt. Alkohol er det vanligste rusmiddelet, sammen med koffein og nikotin, men også ulovlige rusmidler kan være utbredt i visse miljø.
Bevisst kombinasjon
Noen kombinerer også sex og rus bevisst, for å forandre hvordan de selv opplever sexen eller for å prestere bedre for andre. Rusmidler kan gjøre det lettere å bli kåt, slappe av eller holde seg våken. De kan også gjøre sex mer følelsesladet, øke følsomheten for berøring eller forsterke orgasmer. Samtidig kan de brukes til å redusere følsomhet, typisk for å kunne holde ut lenger, men enkelte kan også bruke dem til å dempe fysisk smerte eller vonde følelser i forbindelse med sex.
Hvem kombinerer sex og rus?
Hvem kombinerer sex og rus?
Alkohol
De aller fleste vil på et eller annet tidspunkt være påvirket av et rusmiddel mens de har sex. I en studie fra New Zealand opplyste cirka fire av fem menn og mer enn fem av seks kvinner at enten de selv eller partneren hadde drukket alkohol før sex i hvert fall én gang det siste året. Deltakerne i studien var 38 år da de ble spurt, og bruk av alkohol i forbindelse med sex kan være vanligere blant yngre mennesker.

Illegale rusmidler
Vi vet mindre om hvor mange som kombinerer sex og illegale rusmidler. På landsbasis oppgir cirka én av ti mellom 16 og 34 å ha brukt cannabis det siste året, og henholdsvis én av 15 og én av 19 har prøvd kokain og MDMA. Mange av disse har trolig brukt stoffene i settinger hvor kombinasjon av sex og rus skjer spontant. Både ulovlig rusmiddelbruk og bevisst bruk av illegale rusmidler i forbindelse med sex er imidlertid vanligere i enkelte miljø.
Chemsex
Begrepet "chemsex" beskriver et fenomen som har sitt utspring i det skeive miljøet, først og fremst blant menn som har sex med menn. Ved chemsex kombineres sex bevisst med bruk av illegale rusmidler – typisk mefedron eller metamfetamin og GHB. Chemsex skjer gjerne på egne fester hvor mange menn treffes for å ha sex med hverandre, og sexen kan i noen tilfeller pågå over flere dager. De siste årene har det vokst frem en egen chemsex-subkultur på skeive sjekke-apper og nettsamfunn, hvilket har ført til en spredning av fenomenet.

Chemsex medfører en del unike utfordringer og risikomomenter knyttet til både rusaspektet og sexaspektet. Du kan lese mer om chemsex og finne risikoreduserende råd på nettsiden til Chemfriendly. Du kan også lese mer om chemsex på nettsidene til David Stuart.
Hva er farene ved å kombinere sex
med rusmidler?
Rus virker inn på alt fra sexlyst, dømmekraft og impulskontroll til bevissthet rundt egne og andres grenser og evnen til å samtykke. Når rusmidler brukes i forbindelse med sex, er det derfor ikke bare viktig å vite hvordan rusmidlene virker i utgangspunktet, men òg hvilken betydning virkningen har for sex.
Senket terskel for ubeskyttet sex
Enkelte rusmidler, som for eksempel alkohol, er disinhiberende. Dette betyr at de svekker hemningene våre og gjør oss mer impulsive. Dette kan senke terskelen for å ha ubeskyttet sex, hvilket innebærer økt risiko for seksuelt overførbare infeksjoner og eventuelt graviditet.

Risikoen kan reduseres ved alltid å ha kondomer på seg, slik at man aldri bare har valget mellom ubeskyttet sex og å avstå fra sex når man er ruspåvirket.
1
Økt risiko for å få sår eller rifter
Mange rusmidler kan gjøre brukeren mindre følsom for smerte. Dette gir økt risiko for å få rifter under samleie, spesielt ved analsex. Risikoen for å få rifter i skjeden hos kvinner øker også ved bruk av rusmidler som kan gjøre skjeden tørr eller stram.

Risikoen for rifter kan reduseres ved bruk av et vannbasert glidemiddel. Dette er spesielt viktig ved analsex
2
Nedsatt evne til å ta ivareta egen trygghet
Mange rusmidler kan gi nedsatt dømmekraft, bevissthet eller motorikk. Dette kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne eller reagere på utrygge situasjoner eller motsette seg uønskede handlinger fra andre. Ved bruk av illegale rusmidler kan dessuten frykten for å bli oppdaget eller straffet gjøre at man ikke tør be politiet eller andre utenforstående om hjelp, slik at man blir mer sårbar.

Risikoen for uønskede hendelser kan reduseres ved å unngå å bli sterkt beruset alene, i utrygge omgivelser eller sammen med personer man ikke stoler på.
3
Nedsatt evne til å tolke andres signaler
Rusmidler kan også svekke evnen til å lese andre mennesker. Dette kan gjøre det vanskeligere å bedømme om en partner samtykker eller er i stand til å samtykke til sex, særlig hvis begge parter er ruspåvirket. Det er da en risiko for at man krenker andres grenser uten at man selv skjønner det.

Hvis man ønsker å ha sex i sterk rus, bør man på forhånd avklare med partneren at begge er komfortable med dette og klare over hverandres grenser. Man bør aller helst unngå å ha sex hvis man er så ruspåvirket at man ikke stoler på sin egen dømmekraft.
4
Forsterkning av tvangspreget atferd
Klassiske sentralstimulerende, som for eksempel amfetamin og kokain, aktiverer hjernens belønningssystem og kan forsterke motivasjonen til å bedrive en aktivitet. Dette kan øke risikoen for avhengighet av aktiviteter som i seg selv har en sterk effekt på hjernens belønningssystem, som for eksempel sex. Hyppig bruk av amfetamin eller kokain i forbindelse med sex kan derfor føre til tvangspreget seksuell atferd. Dette kan særlig være problematisk hvis stoffene brukes i forbindelse med selvdestruktiv seksuell atferd, ettersom man da forsterker det selvdestruktive handlingsmønsteret.

Risikoen kan reduseres ved å unngå å bruke rusmidler så ofte at avhengighet utvikles, samt ved å unngå å bruke rusmidler hver gang man har sex.
5
Farlige interaksjoner med potensmidler
Noen rusmidler kan gi ereksjonssvikt. Mange bruker derfor potensmidler, som for eksempel sildenafil og tadalafil, til å motvirke denne effekten når de skal ha sex i ruspåvirket tilstand. Dette gir økt risiko for blodtrykksfall ved kombinasjon med enkelte rusmidler.

Risikoen for blodtrykksfall kan reduseres ved å dosere varsomt, samt ved å unngå å reise seg brått fra sittende eller liggende stilling. Det tryggeste er likevel å unngå å kombinere potensmidler med rusmidler som kan senke blodtrykket, og særlig unngå å bruke potensmidler samtidig med "poppers".
6
Hvilke rusmidler brukes i forbindelse med sex?
De vanligste rusmidlene å bruke i forbindelse med sex, er rusmidlene som er mest utbredt i samfunnet. Disse er først og fremst lovlige rusmidler som alkohol, koffein og nikotin. De mest utbredte ulovlige rusmidlene i Norge er cannabis, kokain, MDMA og amfetamin. Blant dem som bevisst kombinerer sex og rus, brukes imidlertid også andre ulovlige rusmidler.
Hvilken virkning har de enkelte rusmidlene på opplevelsen av sex?
Alkohol
Alkohol svekker vanligvis brukerens selvbevissthet og hemninger. Alkoholpåvirkning kan derfor gjøre det enklere både å ta initiativ til sex og å la seg rive med og tillate seg selv å nyte sexen. Særlig kvinner kan oppleve at alkohol forsterker lyst, opphisselse og nytelse ved sex, og flere kvinner enn menn bruker alkohol som hjelpemiddel til å slappe av i forbindelse med sex.

Alkohol kan også svekke seksuell nytelse. Blant både kvinner og menn kan alkoholpåvirkning gi redusert følsomhet i kjønnsorganene, gjøre det vanskeligere å få orgasme og gjøre orgasmer mindre intense. Kvinner kan også oppleve at skjeden blir tørr, hvilket kan gjøre samleie smertefullt og føre til rifter. Menn kan oppleve problemer med ereksjon under alkoholpåvirkning, og hyppig alkoholbruk over tid kan medføre varig ereksjonssvikt. Enkelte bruker potensmidler til å motvirke ereksjonssvikt i alkoholrus, men merk at dette kan føre til blodtrykksfall.

Alkoholrus ses ofte ved seksuelle overgrep, både hos offer og overgriper. Alkoholrus er også en vanlig årsak til gråsonesex der det i ettertid kan være uklart for begge parter hva som har skjedd. Dette skyldes dels at alkohol er svært utbredt, men også at alkohol svekker både evnen til å ivareta egen trygghet og evnen til konsekvenstenkning. Rusen kan dermed gjøre en potensiell overgriper mer tilbøyelig til å begå krenkende handlinger samtidig som et potensielt offer blir mindre årvåkent og motstandsdyktig.
Cannabis
Cannabis virker avslappende, hvilket kan redusere nervøsitet i forbindelse med sex. Det virker også sanseforsterkende og kan gjøre sexopplevelsen mer intens. Mange brukere opplever at de blir mer følsomme for berøring, hvilket kan være positivt, men også negativt ved at menn får tidligere utløsning. Sex under påvirkning av cannabis beskrives av mange som mer sensuell eller emosjonell sammenliknet med sex under påvirkning av alkohol eller sex i edru tilstand, og både menn og kvinner rapporterer mer intense og langvarige orgasmer. Selv om cannabis forsterker sanseinntrykk, opplever enkelte at det kan dempe smerte under samleie. Cannabis bør ikke kombineres med potensmidler, da dette kan føre til blodtrykksfall, men cannabis kan i seg selv gi kraftigere ereksjoner hos menn.

Selv om cannabisens avslappende effekt kan være gunstig, kan inntak av større mengder være så sløvende at man ikke orker å delta aktivt i sexen, eller til og med sovner. Dette kan gjøre en utsatt for overgrep ved bruk i utrygge situasjoner. De fleste vil også kunne oppleve sterk forvirring ved inntak av en stor mengde cannabis, særlig ved bruk av sterke cannabisvarianter. Enkelte kan da få vansker med å snakke og bli innesluttet, uten at andre nødvendigvis oppfatter at de ikke har det bra. Dette kan være svært problematisk i forbindelse med sex, særlig der begge parter er ruspåvirket.

Det er vanlig å oppleve endring av tankene når man er påvirket av cannabis. Rusen fører ofte til friere assosiasjoner, hvilket kan være interessant, men også gjøre det vanskelig å fokusere på sexen. Dette kan være enten negativt eller positivt, avhengig for eksempel av om målet er å oppnå eller utsette en orgasme. Cannabis kan imidlertid også gi angst eller paranoide tanker, hvilket kan virke forstyrrende på sex. Enkelte er mer sårbare for slike effekter enn andre, og hvis man lett opplever angst eller paranoia ved bruk av cannabis, kan dette kan være et tegn på sårbarhet for psykiske lidelser som cannabisbruk kan forverre. Hvis man man lett blir forvirret eller paranoid av cannabis, bør man derfor helst avstå fra å bruke cannabis, eller i det minste begrense forbruket og holde seg til mildere cannabisvarianter.
Poppers
"Poppers" er en samlebetegnelse på ulike stoffer i stoffgruppen alkylnitritter som inhaleres for å oppnå en ruseffekt. Inhalering av poppers forårsaker en avslapning av den myke muskulaturen i kroppen, noe som blant annet leder til at blodårene utvides. Dette oppleves som et "rush" og en følelse av kroppslig eufori. Det er også vanlig å oppleve forsterket berøringssans, færre hemninger, økt seksuell lyst og økt seksuell nytelse. I tillegg til utvidelsen av blodårene, forårsaker poppers også en avslapning av lukkemuskulaturen rundt vagina og anus. Bruk av poppers har derfor vært særlig utbredt blant menn som har sex med menn, for å øke seksuell lyst og seksuell nytelse, og for å forenkle penetrasjon ved analsex eller fisting.

Poppers har blitt rapportert å gi mer intense og langvarige orgasmer. Inntak av for mye poppers kan imidlertid lede til ereksjonssvikt og for tidlig utløsning. Man bør unngå å kombinere poppers med potensmidler slik som sildenafil (Viagra), da det kan lede til blodtrykksfall. Man bør også vise varsomhet med å kombinere poppers med alkohol, da det også kan lede til blodtrykksfall og økt svimmelhet. Personer som har hjerterytmeforstyrrelser bør unngå å bruke poppers.
GHB
GHB (eller stoffer som GBL og 1,4-butandiol, som brytes ned til GHB i kroppen) brukes svært ofte i miljø hvor ulovlige rusmidler bevisst kombineres med sex. Rusvirkningen likner alkohol, men er typisk mer euforisk og klartenkt, samt mer søvndyssende i høye doser. GHB er disinhiberende, og sterk rus kan føre til grenseoverskridende og promiskuøs atferd.

GHB kombineres svært ofte med sentralstimulerende, typisk amfetamin eller MDMA. Dette kan forsterke den grenseoverskridende atferden ytterligere, ettersom det gjør at brukeren kan innta mer GHB og bli mer disinhibert uten å sovne, samtidig som lysten til å gjøre ting forsterkes av det sentralstimulerende stoffet.

GHB er vanskelig å dosere riktig, og svært mange GHB-brukere har opplevd å sovne ufrivillig etter å ha tatt en for stor dose eller flere doser på for kort tid. Ved kombinasjon av GHB med alkohol eller andre sentraldempende, hvilket fort kan være dødelig, blir terskelen for bevissthetstap enda lavere. GHB er på grunn av denne egenskapen involvert i en del seksuelle overgrep – både planlagte neddopingsvoldtekter og overgrep mot personer som har sovnet under samtykkende sex.
Amfetamin og metamfetamin
Amfetamin og metamfetamin gjør brukeren våken og mer selvsikker, og høye doser kan gi mye energi og en følelse av eufori. De fremmer ofte sexlyst og kan gjøre brukeren oppslukt av en pågående aktivitet. Samtidig kan de gi økt fysisk utholdenhet og utsette orgasme. I forbindelse med sex kan dette føre til lange og fysisk krevende sexøkter. Dette kan være belastende for hjertet hos personer som ikke er i god fysisk form.

Amfetamin og metamfetamin aktiverer hjernens belønningssystem kraftig, og mye tyder på at amfetaminbruk kan medvirke til utvikling av avhengighet av andre aktiviteter som aktiverer belønningssystemet dersom de bedrives mens man er ruspåvirket. Av denne grunn øker risikoen for å utvikle tvangspreget seksuell atferd hvis man ofte bruker amfetamin eller metamfetamin når man har sex. Dette kan særlig være problematisk hvis den seksuelle atferden i utgangspunktet er selvdestruktiv, ettersom handlingsmønsteret forsterkes.

Amfetamin og metamfetamin er lengevirkende stoffer, og det er vanligvis umulig å sove så lenge de virker. De brukes også ofte lenge av gangen, ettersom mange doserer på nytt for å unngå "nedturen" idet rusen går over. Det er ikke uvanlig å bruke amfetamin eller metamfetamin i flere døgn i strekk blant dem som bruker stoffene til rus, og kombinasjonen av søvnmangel og sentralstimulering fører ikke sjelden til rusutløste psykoser. Dette gjelder spesielt ved bruk av metamfetamin, som har enda lengre virketid enn amfetamin. I forbindelse med sex er det da en risiko for å bli psykotisk mens sexen pågår.
Kokain
Kokain likner amfetamin og metamfetamin i rusvirkning, men har betydelig kortere virketid. Det brukes også i langt større grad i kombinasjon med alkohol. Mange bruker kokain til å "våkne" hvis de har drukket for mye, også for å prestere i forbindelse med sex.

Kokain regnes ofte som mer vanedannende enn amfetamin (gitt samme inntaksmåte). Dette er først og fremst siden kokain varer mye kortere og dermed må doseres oftere, hvilket forsterker atferdsmønsteret, og mange opplever at de stadig vil ta mer kokain fremfor å være fornøyd med rusen. Det er uvisst om risikoen for utvikling av tvangspreget seksuell atferd er høyere ved bruk av kokain enn ved bruk av amfetamin.

Kokain påvirker hjertet på en spesiell måte som amfetamin ikke gjør, og risikoen for hjerteinfarkt antas å være høyere ved bruk av kokain. Den kraftige blodåresammentrekkende effekten kan også gjøre det svært vanskelig å få eller opprettholde ereksjon. Man bør unngå å ha svært fysisk krevende sex som øker belastningen på hjertet når man har tatt kokain, og helst unngå kombinasjon med alkohol, da det øker risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
Mefedron og andre katinonstoffer
4-MMC (4-metylmetkatinon), også kalt mefedron, er et syntetisk stoff avledet fra katinon, virkestoffet i planten khat. På begynnelsen av 2000-tallet var mefedron utbredt som alternativ til kokain og MDMA i mange land, men det forsvant nesten fra markedet da det ble regulert av FN i 2015, I senere tid har det dukket opp igjen, først og fremst i chemsex-miljøet, hvor det alltid har stått sentralt. Navnet mefedron brukes til tider om andre, svært like katinonstoffer som var det nærmeste man fikk tak i da mefedron forsvant fra markedet. Noen av disse, som 3-MMC og 4-MEC, er fortsatt utbredt.

Mefedron gir en euforisk sentralstimulerende rus som beskrives som en mellomting mellom kokain, amfetamin og MDMA. Virkningen er relativt kortvarig, og mange opplever en sterk trang til å ta stadig flere doser. Dette kan føre til sammenhengende bruk over lange strekk uten søvn hvis man har tilgang til en større mengde. Når en slik økt omsider tar slutt, er det ikke uvanlig å oppleve kraftig depresjon i flere dager. Noen pådrar seg også rusutløste psykoser på grunn av søvnmangel og overstimulering.

Mange opplever betydelig økt sexlyst av mefedron, og enkelte rapporterer at de kan bli hemningsløse eller ukritiske med hensyn til hvem de har sex med eller hva slags seksuelle handlinger de går med på under rusen.
MDMA
MDMA kalles ofte et empatogen, ettersom det fører til frigjøring av store mengder oxytocin og gir økt empati. Menneskelig kontakt oppleves ofte mer meningsfylt eller givende i MDMA-rus, og det er vanlig å føle at man blir "forelsket" i folk rundt seg samtidig som sosial angst reduseres. Dette kan forsterke følelsen av tilknytning til en partner man kjenner fra før, samt senke terskelen for intimitet med venner eller nye bekjentskap.

MDMA kan gjøre at berøring og kroppskontakt oppleves sterkere. Mange rapporterer økt følsomhet i kjønnsorganene, mer intense orgasmer og økt seksuell tilfredsstillelse under påvirkning av MDMA. Samtidig opplever en del at MDMA gjør dem mindre kåte eller mindre interessert i sex, og at MDMA heller gir økt tilfredsstillelse ved ikke-seksuell berøring. MDMA er sentralstimulerende, hvilket kan gi økt fysisk utholdenhet og utsette orgasme, men også føre til ereksjonssvikt.

MDMA svekker evnen til å oppfatte negative ansiktsuttrykk hos andre. Dette kan føre til at man ikke forstår at andre opplever noe man gjør som ubehagelig. Respekten for andres grenser blir imidlertid ikke svekket av MDMA, slik at man normalt vil avstå dersom man blir gjort oppmerksom på at noe ikke er greit. Dersom man ønsker å kombinere MDMA med sex, bør man avklare forventninger og grenser med partneren på forhånd, mens man er edru.
Psykedeliske rusmidler
Psykedeliske rusmidler – som for eksempel LSD, fleinsopp, DMT, meskalin eller 2C-B – gir forsterkede sanseinntrykk og følelser. Under rusen kan man oppleve at sansene flyter over i hverandre i det som kalles synestesi, og at grensen mellom en selv og partneren viskes helt eller delvis ut. Psykedeliske rusmidler kan gjøre at sex oppleves mer følelsesladet eller meningsfylt, og mange føler sterkere tilknytning til partneren. Menn kan også oppleve mindre prestasjonsangst og større kontroll over utløsningen.

Psykedeliske rusmidler gir ikke nødvendigvis økt sexlyst. Mens man noen ganger kan oppleve å bli kåt og villig av rusen, kan man andre ganger oppleve å bli uinteressert i sex. Det er da svært viktig at man ikke føler en forventning om å måtte ha sex, eller at andre presser en til dette, ettersom en psykedelisk rusopplevelse fort kan bli krevende hvis man befinner seg i en ukomfortabel situasjon. Særlig hvis man har erfaring med seksuelle overgrep, eller ikke er trygg på partneren, kan dette i verste fall utløse panikkreaksjoner.

Det er ikke uvanlig å oppleve angst eller sterk forvirring under påvirkning av et psykedelisk rusmiddel. Dette kan gjøre det vanskeligere for brukeren å ta vare på seg selv eller ta gode valg. Man kan også bli lettpåvirkelig av psykedeliske rusmidler, hvilket gir økt risiko for manipulasjon eller utnyttelse. Man bør derfor unngå å bruke psykedeliske rusmidler med personer man ikke er helt trygg på.

Ulike psykedeliske rusmidler kan ha noe ulik virkning, og dermed påvirke sex ulikt. I tillegg kan virkningen av psykedeliske rusmidler variere betydelig med det som ofte kalles "set & setting", altså omstendighetene for rusmiddelbruken og omgivelsene den skjer i.
Ketamin og andre dissosiative rusmidler
Dissosiative rusmidler gir en opplevelse av økt avstand til virkeligheten og egen kropp, og høye doser kan gi "nær døden"-aktige opplevelser. Ketamin er det mest kjente dissosiative rusmiddelet å bruke i forbindelse med sex, men lystgass brukes sannsynligvis også siden det kan kjøpes lovlig over disk. Det finnes også nyutviklede dissosiative rusmidler som trolig brukes i visse miljø, slik som PCE- og PCP-analoger.

I forbindelse med sex brukes ketamin både for rusens skyld (noen ganger alene, men oftest i kombinasjon med andre rusmidler) og til smertelindrende formål ved for eksempel analsex. Det er i tillegg vanlig å bruke ketamin til å dempe "nedturen" fra sentralstimulerende stoffer som brukes i forbindelse med sex.

Dissosiative rusmidler kan være svært desorienterende i høye doser, og den bedøvende virkningen kan gjøre det vanskelig å gå eller stå oppreist. Det kan da være vanskelig å stå imot uønskede handlinger fra andre i forbindelse med sex. Svært høye doser fører dessuten til en kataton tilstand der man ikke lenger er klar over hva som skjer rundt en. Dette gjør ketamin til et egnet neddopingsmiddel i forbindelse med voldtekt, og man bør derfor aldri bruke ketamin i høye doser sammen med personer man ikke kjenner og stoler på.