Analysetjeneste
Kjøpt noe du er usikker på? Sjekk det hos oss!
Vi i Tryggere Ruspolitikk har opprettet Norges første rusmiddelanalysetjeneste i Oslo. Her kan rusmiddelbrukere få undersøkt innholdet i stoffer de har kjøpt.
Hvordan bestiller jeg time, og må jeg identifisere meg?
Tjenesten vår er anonym og fortrolig. Når du bestiller time, ber vi deg bruke en Protonmail-adresse i et fiktivt navn. Denne vil automatisk kommunisere kryptert med vår Protonmail-adresse: rusmiddelanalyse@protonmail.com

Ønsker du ikke å oppgi din vanlige e-postadresse til Protonmail ved registrering, kan du lage en midlertidig en med f. eks. Guerilla Mail og oppgi denne i stedet. Du kan bruke TOR-nettleser til å skjule IP-adressen din.

Henvendelser fra andre e-postklienter enn Protonmail, eller henvendelser som inneholder identifiserende opplysninger, slettes fortløpende uten å bli besvart.

Når du bestiller time, ber vi om at du svarer på følgende:

  • Hva slags stoff tror du det er, evt. hva ble det solgt som?
  • Hva slags format er det i? (Pulver, tablett etc.)
  • Har noen prøvd det allerede, og hvis ja, var rusvirkningen normal?
  • Er det eventuelt andre grunner til at du ønsker analyse? (Ny leverandør etc.)
Hva koster tjenesten?
Tjenesten er gratis, men vi får foreløpig ingen midler av det offentlige til å drive den. Vil støtte vårt arbeid, kan du bli medlem av Tryggere Ruspolitikk for 50 kroner, slik at vi får mer i driftsstøtte fra Helsedirektoratet. Vi har medlemmer fra alle samfunnslag, og det er ikke mulig å få innsyn i medlemslistene våre.

Ønsker du ikke å bli medlem, eller er du det allerede, kan du eventuelt støtte oss med en donasjon på Vipps eller med kryptovaluta – hvis du føler at vi fortjener det.
Tar dere imot stoffprøver per post?
Nei, dét blir dessverre juridisk problematisk. Du eller noen andre er nødt til å møte opp fysisk med prøven i vårt lokale for å få den analysert. Vi vil imidlertid jobbe politisk for at postforsendelse skal bli mulig på sikt.
Hvor møter jeg opp?
Du vil få beskjed om oppmøtested når timen din er bestilt. Tjenesten holder til i diskré lokaler i Oslo sentrum.
Hvor mange stoffer kan jeg ta med av gangen?
Vi analyserer kun én prøve per besøk. Denne må være den samme som er meldt inn på e-post ved timebestilling, ettersom vi må gjøre ulike forberedelser til ulike prøver.
Er det noen stoffer dere ikke tar imot?
Ja. Vi analyserer kun materialer i pulverform – ikke plantemateriale, væske, voks eller blotterpapir. Materialer i noen av disse andre formatene kan imidlertid identifiseres med hurtigtest hjemme hvis det ikke er mange ulike stoffer i dem. Hurtigtester kan kjøpes på TestkitsNorge.no, som sender diskré fra Norge. Shangri-La i Oslo sentrum selger også en rekke hurtigtester beregnet på stoffer som f. eks. GHB og LSD.

Vær også oppmerksom på følgende:

  • Vi tar ikke imot prøver som forventes å inneholde hovedsakelig fentanyl, LSD eller analoger av disse stoffene. Dette er fordi vi kun tillater ikke-rusgivende stoffmengder i lokalet, og disse stoffene er så potente at ett milligram kan utgjøre mange brukerdoser. Vi anbefaler kjøp av hurtigtester til identifisering av dem.
  • Vi analyserer ikke hele tabletter, av samme grunn som nevnt ovenfor. Vil du ha identifisert innholdet i en tablett, anbefaler vi at du knuser hele tabletten til et fint pulver, blander dette godt sammen og tar med rundt ett milligram av det til oss. Har du flere tabletter av samme type, er det sikrest å pulverisere alle, blande dem godt sammen og ta en representativ prøve av denne blandingen.
  • Spektrometeret vårt kan bare identifisere virkestoffet i en tablett når det utgjør en betydelig andel av tablettvekten. Vi kan da analysere tabletter som inneholder MDMA, mefedron eller andre stoffer som doseres i samme størrelsesorden, mens benzodiazepiner, 2C-B og tilsvarende potente stoffer må identifiseres med hurtigtest. Vi kan heller ikke si stort om styrken til en tablett; dette er dòg av begrenset verdi, siden styrken kan variere fra én tablett til en annen av samme type. På generelt grunnlag vil vi fraråde bruk av tabletter når samme stoff kan fås i pulverformat. Det er alltid mye tryggere å måle opp dosene selv i gelatinkapsler e.l. enn å stole blindt på en illegal pilleprodusent.
Hvor mye materiale trenger dere til analysen?
Rundt ett milligram pulver skal være nok til både spektroskopi og hurtigtesting. Bruk gjerne en av de små prøvekapslene våre, som kan plukkes opp gratis på Shangri-La ved Jernbanetorget i Oslo. (Du får også kjøpt diverse brukerutstyr og hurtigtester der.) Det bør da ikke være stort mer pulver i kapselen enn på bildet.

Vennligst ikke ta med større mengder, da dette kan gi oss juridiske problemer. Husk også å pulverisere alt materialet og blande det godt sammen før du måler opp prøven. Dette er svært viktig, da prøven må være mest mulig lik resten av materialet for å unngå et misvisende analyseresultat.

OBS! Alt stoff vi mottar, destrueres kjemisk umiddelbart etter analyse.
Hva slags analysemetoder bruker dere?
Vår primære analysemetode er infrarød spektroskopi, og vårt infrarøde spektrometer er av typen Bruker Alpha II. Infrarød spektroskopi brukes også av rusmiddelanalysetjenestene The Loop i England og DIMS i Nederland, og det er blant de anbefalte førstelinjemetodene i begge de norske kunnskapsrapportene om rusmiddelanalysetjenester (forfattet av Tryggere Ruspolitikk og SERAF). Vi bruker i tillegg kolorimetriske og immunologiske hurtigtester og sparer opp til et væskekromatografiapparat.

Våre analysemetoder er ikke like nøyaktige som metodene til Energy Control i Spania, som samarbeider med et universitetslaboratorium. Til gjengjeld gir vår tjeneste svært raske svar, og den er gratis.
Hvor nøyaktig er apparatet deres?
Spektrometeret vårt kan identifisere de fleste kjente rusmidler i pulverform. Ikke alle analyseresultatene er like sikre, men apparatet oppgir graden av usikkerhet. Med en typisk prøve som inneholder ett hovedstoff av kjent type og et mindre antall andre stoffer i mindre mengder, kan vi normalt si hva hovedstoffet er og hvilken andel av prøven det utgjør, samt antallet andre kjente stoffer som foreligger i en viss konsentrasjon. Utgjør et stoff mindre enn ti prosent av prøven, vil vi derimot ofte ikke kunne påvise det selv om det er av kjent type. Inneholder en prøve mange ulike stoffer, vil dette også gjøre analysen mer usikker for alle stoffene i prøven.
Hva gjør dere med fentanylstoffer?
Siden spektrometeret ofte ikke vil påvise stoff som utgjør mindre enn ti prosent av prøven, vil svært potente stoffer kunne foreligge uoppdaget i konsentrasjoner som vil ha betydning for virkningen ved inntak av en vanlig brukerdose. Den mest bekymringsfulle stofftypen er her fentanylstoffer: Er det f. eks. fem prosent fentanyl i en ladning urent kokain, vil spektrometeret vårt ikke påvise dette, selv om en vanlig brukerdose av dette kokainet (50 milligram) kan være dødelig for noen uten opioidtoleranse.

Heldigvis er immunologiske hurtigtester følsomme nok til å oppdage farlige konsentrasjoner av de aller fleste fentanylstoffer. Denne høye følsomheten innebærer imidlertid fare for falske positiver. Vi har ikke avanserte nok instrumenter til å avkrefte eller bekrefte positive utslag, men kan tynne ut en prøve flere ganger for å utelukke farlige mengder med relativt høy grad av sikkerhet. Vi oppfordrer dòg brukerne våre til å teste resten av materialet hjemme med hurtigtest, i tilfelle et fentanylstoff er ujevnt fordelt.

Vi lar være å teste for fentanylstoffer hvis brukerne opplyser at de eller noen andre har inntatt en brukerdose av materialet uten å få en reaksjon som kan tyde på nærvær av fentanyl. Dette da positive utslag i slike tilfeller som regel er falske, og ekte positive utslag antakelig skyldes lite farlige konsentrasjoner – typisk spormengder grunnet smitteoverføring ved håndtering av flere stoffer hos leverandøren. Skulle brukerne derimot opplyse at noen har fått en bekymringsfull reaksjon av et stoff, vil vi gjennomføre alle analyser vi kan. Vi vil også oppfordre brukerne til å kaste resten av materialet selv om analysen ikke avdekker noe påfallende.
Hva gjør dere hvis en prøve inneholder nye/ukjente stoffer?
Stoffer som ikke finnes i vårt referansebibliotek, vises som ukjent stoff ved analyse. Spektrometeret kan imidlertid foreslå liknende stoffer, slik at vi i noen tilfeller kan anslå hva slags type det er snakk om. Er det flere ukjente stoffer i prøven, kan vi imidlertid ikke si hvor mange de er om eller hva de likner på. Vi oppdaterer stadig biblioteket vårt og får varsel av EUs narkotikaovervåkingsorgan om nye stoffer i omløp. Vi registrerer også ukjente stoffer og kan be om hjelp til identifisering av dem hvis de dukker opp flere ganger.
Får jeg en skriftlig bekreftelse på analyseresultatet?
Vi gir ikke ut skriftlige bekreftelser på analyseresultatene, og det er heller ikke tillatt å ta bilder av dem. Slik dokumentasjon kan brukes av selgere til å markedsføre stoff senere, inkludert annet stoff enn det som faktisk ble analysert. Vi oppfordrer imidlertid brukerne til å notere ned funnene våre for egen del.
Kan selgere benytte seg av tjenesten?
Ja. Vi ønsker at selgere skal få vite hva som er i det de selger, siden de da kan unngå å spre farlig stoff som skader både kundene og ryktet deres. Vi spør imidlertid aldri brukerne våre om de selger, og vi foretrekker at de heller ikke forteller oss det.
Kan mindreårige benytte seg av tjenesten?
Siden tjenesten er anonym, har vi ingen mulighet til å foreta alderskontroll. Vi mener dessuten at også mindreårige bør få vite hva som er i et rusmiddel de har anskaffet. Får de ikke det, vil de mest sannsynlig ta stoffet uansett, mens et analyseresultat kan få dem til å tenke seg om. Vi tilpasser imidlertid alltid våre risikoreduserende råd til eventuelle risikofaktorer vi fanger opp under besøket, ung alder inkludert.
Kan foresatte og pårørende benytte seg av tjenesten?
Absolutt! Vi kan også gi råd om hvordan å snakke med unge om rus, dersom dette er ønskelig.
Kan dere bekrefte et analyseresultat overfor en tredjepart?
Nei. Analyseresultatet formidles kun én gang til brukeren i lokalet, og dataene våre kan ikke knyttes til bestemte tidspunkt. Vi kan dermed hverken bekrefte eller avkrefte innholdet i en prøve senere, siden vi ikke kan vite sikkert hvilken prøve det siktes til.
Er denne tjenesten lovlig?
Ja, vi mener det. Bruk, innehav, kjøp og salg av narkotika uten tillatelse er straffbare handlinger, men vi mener at vi ikke begår eller medvirker til disse handlingene på noen måte som rammes av straffelovgivningen.
Kan politiet ta seg inn i lokalet likevel?
For at politiet skal kunne ransake lokalet lovlig, må de ha skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold av et visst alvor, samt grunn til å tro at ransaking av lokalet kan føre til funn av bevis. Siden vi kun tillater svært små stoffmengder i lokalet og destruerer hver prøve fortløpende, vil det da neppe være grunnlag for ransaking selv hvis politiet skulle mene at tjenesten ikke er lovlig.

Skulle politiet ta seg inn i lokalet ulovlig, vil vi beskytte brukerne våre. Alle data vi lagrer, er godt kryptert og fri for identifiserende opplysninger, og vi vil også nekte å avgi forklaring om prøver eller brukere vi har tatt imot dersom vi bes om dette.
Ufarliggjør denne tjenesten rusmiddelbruk?
Den gjør i hvert fall rusmiddelbruk mindre farlig, ettersom den hindrer en del stoff med farlig innhold i å bli brukt. Vi sier imidlertid aldri at et stoff er trygt, da vi er tydelige på at vi aldri kan utelukke alt av farlig innhold.
Skann QR-koden eller send et valgfritt beløp til Vippsnummer #738050