Kunnskap kan redde liv

Rusopplysningen har som mål å levere nøktern og nyttig informasjon uten å moralisere. Ved å opplyse om virkning, risiko og forholdsregler ved bruk av ulike rusmidler, håper vi å forebygge skade.
Rusvettreglene
Se våre ti generelle forholdsregler for tryggere rusmiddelbruk.
Råd til foreldre
Unge er særlig sårbare i møte med rus. Det er derfor viktig at de får nok kunnskap til å kunne ta gode valg. Dette forutsetter at foreldre og andre voksenpersoner i livene deres tar en aktiv rolle og tilegner seg kunnskap selv, både for å ha troverdighet og for å kunne gi riktig informasjon.
Sex & rus?
Sex kombineres ofte med rus uten at dette nødvendigvis er planlagt. Alkohol er det vanligste rusmiddelet, sammen med koffein og nikotin, men også ulovlige rusmidler kan være utbredt i visse miljø.
Rus og psykose
En psykose er en psykisk lidelse som kjennetegnes av en kombinasjon av flere mulige symptomer, inkludert vrangforestillinger, syns- og hørselshallusinasjoner, paranoia, usammenhengende tale, humørforandringer og irrasjonell eller utagerende adferd.
Om Rusopplysningen
Rusopplysningen drives av Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) med støtte fra Helsedirektoratet. Prosjektet skjer i samarbeid med HIVnorge og Helseutvalget.
Just say know!
Ønsker du å bli informert om nytt innhold på Rusopplysningen? Send oss din e-post for å motta varsel!