Kunnskap kan redde liv

Rusopplysningen har som mål å levere nøktern og nyttig informasjon uten å moralisere. Ved å opplyse om virkning, risiko og forholdsregler ved bruk av ulike rusmidler, håper vi å forebygge skade.
Rusvettreglene
Se våre10 generelle forholdsregler for tryggere rusmiddelbruk.
FILMER
Rusmiddelfilmer er et prosjekt av Tryggere Ungdom og Legestudentenes Rusopplysning Oslo.
Unge er særlig sårbare i møte med rus. Det er derfor viktig at de får nok kunnskap til å kunne ta gode valg.

Dette forutsetter at foreldre og andre voksenpersoner i livene deres tar en aktiv rolle og tilegner seg kunnskap selv, både for å ha troverdighet og for å kunne gi riktig informasjon.
Råd til foreldre
Sex kombineres ofte med rus uten at dette nødvendigvis er planlagt.

Alkohol er det vanligste rusmiddelet, sammen med koffein og nikotin, men også ulovlige rusmidler kan være utbredt i visse miljø.
SEX & RUS?
En psykose er en psykisk lidelse som kjennetegnes av en kombinasjon av flere mulige symptomer.

Her er informasjon om hva som kjennetegner ulike typer psykose, samt en oversikt over typiske psykotiske reaksjoner for enkelte rusmidler.
RUS OG PSYKOSE
Artikkelen tar for seg hva man kan gjøre for å forberede seg for å unngå unødvendige vanskelige opplevelser, hva man kan gjøre hvis det skjer, og hva man kan gjøre om man allerede har hatt det og sliter i etterkant.
psykedeliske kriser
VÅR ANALYSETJENESTE
Vi driver Norges første og eneste dedikerte rusmiddelanalysetjeneste. Hos oss kan brukere av ulovlige rusmidler finne ut hva et stoff inneholder, gratis og anonymt.
Vil du støtte arbeidet vårt?
Rusopplysningen drives av Tryggere Ruspolitikk med hjelp fra Tryggere Ungdom og finansiering fra Helsedirektoratet.
Om Rusopplysningen