Råd til foreldre
Hvordan bør vi snakke med barna våre om rusmidler?

Unge kan lettere bli avhengige og ta skade av rusmidler, og problematisk rusmiddelbruk i ung alder kan få negative følger for fremtiden. Samtidig er ungdom utforskende og nysgjerrige, og ungdomstiden er en tid for eksperimentering og identitetsbygging.

Det er derfor viktig at unge får nok kunnskap til å kunne ta gode valg. Dette forutsetter at foreldre og andre voksenpersoner i livene deres tar en aktiv rolle og tilegner seg kunnskap selv, både for å ha troverdighet og for å kunne gi riktig informasjon.

Her er noen generelle råd til foreldre om hvordan de kan snakke med sine barn om rus:

1. Tenk helhetlig

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge rusproblemer hos barnet ditt, er å bidra til at barnet ditt har et godt liv.

Traumer, psykiske problemer og atferds- og lærevansker gir høyere risiko for problematisk rusmiddelbruk senere i livet. Nøl ikke med å be om råd fra skole og helsepersonell. Et godt sosialt nettverk og positive fritidsaktiviteter kan forebygge problematisk rusmiddelbruk, men aller viktigst er et godt forhold mellom foreldre og barn.
2. Vær informert

Husk at rusmidler er så mangt og inkluder tobakk, alkohol og en rekke lovlige legemidler. Når du informerer barnet ditt om rusmidler, bør du derfor være konkret heller en generell, og du bør gjøre det tydelig at ulike rusmidler og rusmiddelkombinasjoner virker ulikt og byr på ulike farer.

Husk at jenter er mer sårbare for medisinske skadevirkninger, mens gutter er mer utsatt for å utøve vold eller annen kriminalitet i påvirket tilstand. Les deg grundig opp om de ulike rusmidlene, så du kan fremstå trygg og troverdig.

3. Unngå å moralisere eller skremme

Ha en tillitsfull dialog med barnet ditt, og vær gjerne åpen om egne erfaringer. Unngå å snakke om alkohol og tobakk som noe annet enn rus, men informér gjerne om hva som er lovlig og ikke.

Vær ærlig om at noen rusmidler er farligere enn andre, selv om ingen er ufarlige, og snakk om risiko uten å underdrive eller overdrive. Skremming kan virke mot sin hensikt –enten ved å svekke din troverdighet eller gjøre et rusmiddel mer spennende.

4. Gå foran med et godt eksempel

Vis barnet ditt at det går an å ha det gøy uten rus. Hvis du selv drikker alkohol, bør du vise at det ikke er nødvendig å bli beruset. Søk hjelp tidlig dersom du selv sliter psykisk eller økonomisk eller har andre utfordringer som kan gjøre det vanskelig å være en trygg omsorgsperson.
5. Skap trygge rammer

Bli kjent med andre foreldre i nærmiljøet og jobb sammen med dem for å begrense hjemme-alene-fester når barna er i tenårene. La gjerne de unge få ha fester, men sørg for at en voksenperson alltid er tilgjengelig i huset.
6. Hjelp, ikke straff

Hvis du oppdager at barnet ditt ruser seg, skal du beholde roen. Svært mange unge eksperimenterer med rus og utvikler aldri et rusproblem, men kjeft og straff kan gjøre vondt verre. Snakk med barnet ditt for å finne ut hva rusen handler om. Er det antydning til avhengighet eller andre psykiske problemer, bør hjelp oppsøkes tidlig. Kontakt helsevesenet for hjelp, også hvis rusmiddelet er ulovlig. Å koble inn politiet kan skade din relasjon til barnet og forverre problemet.
7. Vær forberedt

Sørg for at både du og ditt barn vet hva som gjøres hvis en nødssituasjon oppstår, for eksempel en forgiftning eller rusutløst psykose. Vær klar over hvilke rusmidler og rusmiddelkombinasjoner som kan være særlig farlige og hvilke symptomer som gir grunn til bekymring. Lær barnet ditt at det aldri er farlig å ringe etter hjelp, selv om noen har gjort noe de ikke skulle.
Relaterte artikler