Hvordan håndtere psykedeliske kriser?
Hva er en psykedelisk krise?
Hva er en psykedelisk krise?
Noen ganger kan psykedelika, som LSD, psilocybin, meskalin, DMT eller 2-CB, gi svært krevende og i blant skremmende opplevelser. I populærkulturen er dette gjerne kjent som en «bad trip», men dette er upresist av flere årsaker:

For det første, rapporterer mange psykedelikabrukere at de i etterkant anser de utfordrende opplevelsene som den mest verdifulle, da de opplever at de får konfrontert sider ved seg selv som kan gi grobunn for indre vekst [1].

For det andre, gir begrepet «bad trip» et inntrykk av at når man først har kommet i en «bad trip», så er man fanget der til rusvirkningen avtar. Det er imidlertid mer vanlig at man opplever kortere eller lengre perioder med krevende opplevelser, som brått kan gå over i en positiv opplevelse.

Begrepet brukes dessuten svært ulikt: Noen bruker begrepet utelukkende om opplevelser som kan sammenlignes med psykose (realitetsbrist), hvor det oppstår vrangforestillinger og hallusinasjoner. Andre bruker begrepet om enhver opplevelse som er ubehagelig, for eksempel forbigående moderat eller sterk følelse av angst.

Mange psykedelikabrukere foretrekker derfor å snakke om «utfordrende» eller «krevende» opplevelser. Samtidig skal vi heller ikke underdrive hvor intense disse opplevelsene kan være når de pågår. Enkelte kan også ende med å skade seg selv eller utsette seg for farlige situasjoner, og noen opplever sterke negative ettervirkninger. For å gjenspeile dette alvoret, vil vi i denne artikkelen derfor bruke begrepet «psykedelisk krise» for å betegne periodene der en psykedelisk opplevelse blir ekstremt krevende for personen som gjennomgår den.

Artikkelen tar for seg hva man kan gjøre for å forberede seg for å unngå unødvendige vanskelige opplevelser, hva man kan gjøre hvis det skjer, og hva man kan gjøre om man allerede har hatt det og sliter i etterkant. Vi vil også ta for oss hva man kan gjøre for å ivareta noen som gjennomgår en psykedelisk krise.

Merk at en psykedelisk krise ikke er det samme som en rusuløst psykose, der man opplever hallusinasjoner og vrangforestillinger som varer ut over selve rusvirkningen. En psykedelisk krise vil gå over etter hvert som rusvirkningen gir seg, mens en rusuløst psykose kan vare i flere dager eller uker, og krever i enkelte tilfeller behandling med anti-psykotika.

Les mer om rusutløste psykoser.
Strategier for å unngå eller håndtere psykedeliske kriser
Strategier for å unngå eller håndtere psykedeliske kriser
Det er rapportert flere ulike teknikker folk bruker for å unngå en ubehagelig opplevelse under påvirkning av psykedelika. Flere av disse strategiene har også vist seg å øke sannsynligheten for mystiske opplevelser og personlig eller spirituelt meningsfulle opplevelser. I litteraturen har disse derfor vært omtalt som «fordelsforsterkene strategier» («benefit-enhancement strategies») [2].

Listen til høyre/under angir eksempler på ulike fordelsforsterkende strategier som brukes. Merk at listen bare er en gjengivelse av strategier folk har rapportert å benytte seg av, og det er ikke gitt at de vil fungere for å unngå ubehagelige opplevelser.

Eksempler på fordelsforsterkende strategier
 • Sette en intensjon og fokusere på denne under økten.
 • Bruke seremonielle teknikker under økten.
 • Sette av et område som et «safe space».
 • Forberede en spilleliste til økten.
 • Gjøre rommet man skal være i komfortabelt.
 • Unngå distraksjoner under økten.
 • Ha en guide/tripsitter.
 • Ha økten sammen med venner.
 • Skaffe stoffet fra en kilde man stoler på.
 • Meditere i forkant av økten.
 • Unngå alkohol og andre rusmidler.
 • Ha en venn man kan snakke om opplevelsen med i etterkant.
 • Skrive ned opplevelsen i etterkant av økten.
Unngå, håndtere og behandle psykedeliske kriser
Unngå, håndtere og behandle psykedeliske kriser
Kilder
Kilder
Relaterte artikler