Z-hypnotika

Normal dose:Varighet:
4–6 timer
Risiko:
Akutt dødelighet ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Giftighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Avhengighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Kognitive problemer: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)
Interaksjoner: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
1. Kort om lystgass
Lystgass (dinitrogenoksid, N₂O) er en tung og fargeløs gass med en søtlig lukt og smak. Den brukes til narkose og smertelindring og står på WHOs liste over essensielle medisiner. Lystgass er ulovlig å selge som rusmiddel, men regnes ikke som narkotika og kan kjøpes lovlig som drivgass til kremsprøyter.

Ved inhalering gir lystgass en dissosiativ rus, altså en opplevelse av økt avstand til virkeligheten. Rusen varer svært kort, typisk i mindre enn to minutter, og kan gi sterkt forvrengte hørselsinntrykk og milde visuelle effekter.

Lystgass er relativt lite skadelig, men overdrevet bruk kan gi alvorlige nevrologiske problemer som følge av akutt B12-mangel. Langvarig overdrevet bruk kan også skade hjernen direkte. Det er farlig å puste inn lystgass lenge uten å innta oksygen samtidig, da gassen fortrenger oksygen fra blodet slik at hjernen ikke får oksygen. Kombinasjon av lystgass med alkohol eller potensmidler bør unngås, da dette kan føre til blodtrykksfall og svimmelhet.
2. Rusvettregler
Les våre 10 generelle rusvettregler. I tillegg bør du være bevisst på følgende:

  • Pust aldri inn lystgass direkte fra gassbeholderen, da dette kan gi alvorlige skader. Fyll alltid gassen på en ballong før du puster den inn hvis du ikke har en tank med munnstykke.
  • Bruk aldri pusteanordninger som forblir festet til ansiktet hvis du besvimer, f. eks. en pustemaske med stropper eller pose over hodet. Dette kan være dødelig.
  • Sørg for å få i deg oksygen underveis. Med mindre du har tilgang til en gassblanding som inneholder oksygen (medisinsk lystgass), bør du puste inn og ut én gang mellom hver gang du tar et trekk av gassen. Hvis du puster inn og ut i en ballong, kan du puste litt med nesen mens gassen er i ballongen.
  • Unngå å puste inn lystgass sammenhengende i mer enn et halvt minutt
  • Ta kosttilskudd med metionin og betain før og etter bruk av en stor mengde lystgass. Ta gjerne også et B12-tilskudd noen dager senere.

  • Unngå å bruke lystgass svært hyppig, f. eks. hver uke eller oftere.
3. Risikoprofil
Rusopplysningen bruker en femtrinns risikoskala med verdier fra "svært lav" til "svært høy" innen seks kategorier: 1. Akutt dødelighet. 2. Giftighet over tid. 3. Avhengighet. 4. Kognitive problemer. 5. Uønskede hendelser. 6. Interaksjoner.

Verdiene er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av tilgjengelig kunnskap og må kun ses som veiledende. De er også relative, slik at "svært lav risiko" ikke betyr at noe er ufarlig. Risikoskalaen tar utgangspunkt i normalindivider; rus- og legemidler som tolereres godt av de aller fleste, kan likevel være farlige for noen. Den tar også utgangspunkt i normal bruk; rusmidler som er skadelige ved en viss type bruk, men sjelden brukes slik, regnes som mindre skadelige enn tilsvarende skadelige rusmidler som ofte brukes slik.

AKUTT DØDELIGHET

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)
GIFTIGHET OVER TID

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)
AVHENGIGHET

⦿⦿⦾⦾⦾ Lav risiko)
KOGNITIVE PROBLEMER

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)
UØNSKEDE HENDELSER

⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)
INTERAKSJONER

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)


4. Fargereaksjoner ved hurtigtesting
5. Dosering og inntaksmåte
DOSERINGOVERDOSEFORMATINNTAKSMÅTE


6. Virkning og rusopplevelse
VIRKEMEKANISMEVARIGHETRUSVIRKNINGUBEHAGELIGE OPPLEVELSER ("BAD TRIPS")KRAFTIGE ELLER DYPT MENINGSFYLTE OPPLEVELSERFYSISKE BIVIRKNINGER


Flere rusmidler
Fant du det du lette etter? *
Hvis nei, kan du fortelle oss hva du lurer på?
Det er helt anonymt. Vi spør bare for å kunne videreutvikle nettsiden vår.